Mt 13:24-43

Iš kurgi atsirado raugių?

Brangūs broliai ir seseris, šio sekmadienio trys palyginimai seka paskui palyginimą apie sėjėją, kurį girdėjome praėjusį sekmadienį. Šie trys palyginimai pabrėžia dangaus Karalystės paradoksalius bruožus. Dievas yra vienas… didis ir galingas.. visiems viešpatauja. Dangaus Karalystė yra vieta, kur vyrauja Dievo viešpatavimas. Tačiau šioje karalystėje tai, kas bloga, būtent nuodėmė, eina kartu su tuo, kas gera….

16 eilinis sekmadienis

„Iš kurgi atsirado raugių? Tai padarė mano priešas.“ Palyginime, kurį mums ką tik perskaitė diakonas, Jėzus nori mums atskleisti dieviško gailestingumo gelmę. Jis žino, kad šiame begaliniame gailestingume kažkas mums užkliūva. Kaip girdėtame palyginime šeimininko tarnus, taip ir mus neretai trikdo šis gailestingumas, nes jis mums primena, kad egzistuoja blogio slėpinys. Blogis, laimei, tegu ir…

Kviečiai ar raugės?

Palyginimai – Kristaus metodas aiškinant itin svarbius ir iki galo sunkiai suvokiamus dalykus. Šį sekmadienį prieš mūsų akis iškyla javų – kviečių laukas su tarp kviečių įsiterpusiomis piktžolėmis – raugėmis arba svidrėmis. Kodėl jos čia minimos? Juk iš šio augalo, skirtingai nei iš kviečių, nei duonos, nei pyragų, deja, neiškepsi, jų nesumalsi ir naudos neturėsi….

Derlius Amžinajai Karalystei

Šiandien liturgija kalba apie Dievo kantrybę. Jis visada laukia ir tikisi žmogaus atsivertimo. Sėjėjas, sėjąs gerą sėklą, yra pats Jėzus Kristus. Kiek jis vargo turėjo pakelti bepurendamas tą savo dirvą! O dirva yra pasaulis, t. y. pirmiausia žydų tauta, o paskui ir visa žmonija. Tos dirvos įdirbti ir yra atėjęs Kristus, kad iš jos surinktų…

Kviečiai ir raugės

Trimis palyginimais Jėzus nusako Bažnyčios situaciją pasaulyje. Garstyčios grūdelio, kuris tampa dideliu augalu, palyginimas nurodo Dievo Karalystės augimą žemėje. Taip pat raugo, įmaišyto miltuose, palyginimas reiškia Karalystės augimą – ne tiek gausų, kiek intensyvų – ir nurodo Evangelijos jėgą, kuri iškelia, padaro žmogiškesnę visuomenę ir ją paruošia amžinajam gyvenimui. Šiuos du palyginimus mokiniai gan lengvai…

Raugių rizika

Palyginimas apie rauges yra istorija apie žemėje gyvuojantį blogį. Palyginime apčiuopiamas slėpiningas Dievo veikimas žmonijos išganymo istorijoje. Jėzus dangiškajam Tėvui patvirtina, jog pasaulio lauke pasėta tik gera sėkla. Iš kurgi ateina blogis? Kaip blogis įsikeroja žmogaus širdyje ar bendruomenės viduje? Šeimininko tarnai nežino, iš kur atsirado raugių. Kartais įtarinėjame net Dievą. Ar iš tikrųjų jis…