Lk 15:1-3.11-32

4 gavėnios sekmadienis

Brangūs broliai ir seserys, stebinantis ir paradoksalus dalykas: šiandien, gavėnios viduryje, atgailos ir kenčiančio Kristaus sekimo laikotarpio viduryje, liturgija kviečia mus džiaugtis ir linksmintis. Įžangos giesmė ragina mus tai daryti ne kiekvienam atskirai, bet visiems kartu su Jeruzale, su Bažnyčia, su Dievo angelais ir šventaisiais danguje ir su visa žemėje gyvenančia žmonija, kviečiama priimti Viešpaties…

Sugrįžimas

Šio sekmadienio Evangelija mums kalba ne tik apie nuodėmę ir atgailą, bet ir apie Dievo gailestingumą. Susitaikymas su Dievu. Nėra gražesnio veiksmo už susitaikymą su Dievu. Sugrįžti, kad iš naujo taptum Dievo draugu. Mums visiems reikia gailestingumo, kadangi visi esame nusidėjėliai, būdami silpni labai dažnai klystame. Du sūnūs šiandien atstovauja mūsų žmonijai, padalytai į nusidėjėlius…

Laisvi pasirinkti

Laisvi pasirinkti Ketvirtą gavėnios sekmadienį skaitome Evangelijos tekstą apie tėvą ir du sūnus, labiau žinomą kaip sūnaus palaidūno palyginimą. Ši ištrauka iš Luko evangelijos yra visų laikų dvasingumo ir literatūros viršūnė. Išties, kokia būtų mūsų kultūra, menas ir civilizacija be šio gailestingojo Dievo apreiškimo? Šis pasakojimas niekada nesiliauja mus jaudinęs, ir kaskart jo klausydamiesi ar…

Vilties žmonės

Kartais žmonės nuoširdžiai skundžiasi, kad neranda savo nuodėmių ir neturi ką sakyti per išpažintį. Perskaitę maldaknygėje sąžinės sąskaitą jie tik dar labiau įsitikina savo teisumu. Jie gyvena tvarkingai, daug dirba, nekonfliktuoja su kaimynais. Nelengva jiems ką nors prikišti, tačiau iš arčiau pažvelgus į jų gyvenimą nesinori sekti jų pavyzdžiu. Pamąstykime , kuo skiriasi gailestingasis tėvas…