C 3 Gavėnios sekmadienis

2022-03-19 Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos Lietuvoje nariai

3 gavėnios sekmadienis

„Štai dabar palankus metas (2 Kor 6, 2). Šventajam Pauliui rašant šiuos žodžius, gavėnios laiko dar nebuvo. Juk kiekviena metų diena yra ir išganymo diena, ir palankus metas atsiversti. Tačiau gavėnia yra ypatingas laikas, skirtas pašalinti visus praeitųjų laikų aplaidumus, rašė šventasis Benediktas. Šiandien Evangelija ragina mus naudotis laiku, kad šis duotų vaisių, atsivertimo vaisių….

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. „Atsimink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“. Brangūs broliai ir seserys, šie du posakiai, vienas iš Evangelijos, kitas iš Pradžios knygos, sakiniai, kuriuos pakaitomis ištaria kunigas Pelenų trečiadienį, užbarstydamas pelenų žmonėms ant galvos, ne tik apibrėžia kokia turėtų būti mūsų gavėnios programa, bet ir primena mūsų gyvenimo tikslą ir prasmę….

Atsiversti – tai pajusti Dievo buvimą mūsų kasdienybėje

Sena lotynų patarlė sako: „Verba docent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai traukia.“ Visoje žmonijos istorijoje matome gerų ir blogų pavyzdžių. Šiandien pavyzdžiai per radiją, televiziją, internetą plinta šviesos greičiu. Šiomis priemonėmis paveikiamos didelės tautos ir ištisos kartos. Blogų pavyzdžių reikia tam, kad pasimokytume iš kitų padarytų klaidų ir patys jų nekartotume. Geri, naudingi ir…

Gal dar duos vaisių?

Luko evangelijos teksto, kurį skaitome šį trečiąjį gavėnios sekmadienį, pradžia pateikia Jėzaus komentarą dviem skaudiems gyvenimo įvykiams. Pirmas – kai kurių galilėjiečių sukilimas, kuris buvo Piloto kruvinai numalšintas; antras – bokšto griūtis Jeruzalėje, pareikalavusi aštuoniolikos aukų. Du tragiški ir sykiu gan skirtingi įvykiai: vieno priežastis – žmogus, kito – atsitiktinumas. Bet problema viena – mirtis,…