Lk 3:10-18

Ką mums daryti, kad gyventume?

Žmonės klausinėjo, ką gi mums daryti? Dažnas klausimas, iš kiekvieno mūsų lūpų nuskambantis įvairiais gyvenimo etapais. Nelengva gyventi nežinant. Nelengva gyventi be pagalbos, nelengva gyventi ir nepadedant, nelengva negaunant, nelengva ir nesidalijant. Ką gi mums daryti? Šventajame Rašte Dievas prabyla kreipdamasis į žmogų ir viltingai nukreipdamas jį teisingu keliu – gyventi taip, kad gyvenimas taptų…

Visuomet džiaukitės Viešpatyje

Nuo seno trečiasis advento sekmadienis vadinamas lotynišku žodžiu Gaudete, kuris reiškia „džiaukitės”. Mat šio sekmadienio Mišios pradedamos šv. Pauliaus paraginimu džiaugtis. Apie džiaugsmą kalba ir abu pirmieji skaitiniai bei atliepiamoji psalmė. Nuostabu yra tai, kad šv. Paulius kviečia džiaugtis būdamas kalėjime. Laiške filipiečiams jis rašo: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės <…> Viešpats yra…