Ką mums daryti, kad gyventume?

Žmonės klausinėjo, ką gi mums daryti? Dažnas klausimas, iš kiekvieno mūsų lūpų nuskambantis įvairiais gyvenimo etapais. Nelengva gyventi nežinant. Nelengva gyventi be pagalbos, nelengva gyventi ir nepadedant, nelengva negaunant, nelengva ir nesidalijant. Ką gi mums daryti?

Šventajame Rašte Dievas prabyla kreipdamasis į žmogų ir viltingai nukreipdamas jį teisingu keliu – gyventi taip, kad gyvenimas taptų visavertis. Tokį atsakymą mes gauname ir šiandienos Evangelijos ištraukoje. Šventasis Jonas Krikštytojas aiškiai kalba apie tai, kaip dera elgtis ir kaip kurti gyvenimą. Gyventi dalijantis, tinkamai atlikti savo pareigas, pasitenkinti mažais dalykais, vykdyti Dievo valią ten, kur esi.

Mesijo ilgesys užkoduotas ne tik to meto žmonių sąmonėje, jo ilgisi ir dabarties žmonės. Jie dažnai lankosi pas burtininkus, raganas, ekstrasensus, bioenergetikus vis norėdami sužinoti ateitį ir ką jiems daryti? Nežinia žmogų vargina ir kankina, tačiau rūpinimasis vien materialiuoju pasauliu užmuša mūsų dvasią ir nualina sielą.

Būtina klausti, ką mums daryti, kad gyventume – ne tik žemėje, bet ir amžinybėje? Gyvename nuolat nerimaudami dėl kasdienybės, buities, ateities planų, o reikia tik vieno – pasitikėjimo Tuo, kuriam rūpi žvirbliai ir lauko lelijos, kuris mus glaudžia prie savęs kaip višta viščiukus, kuris tikrai pasirūpins, jei tik Jam patikėsime savo gyvenimą.

Dažnai išgyvename diskusiją ir stiprią abejonę – ar verta? Ar verta būti sąžiningam, atsakingam, besidalijančiam, tikinčiam, besimeldžiančiam? Ar verta, juk daugybė žmonių, kurie taip nesielgia, gyvena ne blogiau, o dažnai gal ir geriau už mus – pamaldžiuosius, sąžininguosius, tikinčiuosius.

Tai ką gi mums daryti? Pasitikėti Mesiju, nes jis turi vėtyklę, ir toje vėtyklėje kviečiai bus atskirti nuo pelų. Geriau būti tarp kviečių nei tarp pelų. Faktas. Verta. Verta daryti, verta tikėti, verta stengtis, verta laikytis Dievo įsakymų, verta sekmadieniais melstis bažnyčioje dalyvaujant šventosiose Mišiose, verta, nes Dievo pažadas ne juokas. Tai pats rimčiausiais dalykas žmogaus gyvenime. Materializmas griauna, nes atima laisvę. Dvasia kuria ir stato suteikdama teisingą suvokimą, padrąsina imtis rimtų užduočių ir nenustoti kelionėje eiti pirmyn.

Adventas mus artina prie Mesijo gimimo ir kviečia atpažinti Jį kaip Išganytoją, Viltį, Paguodą ir Gerosios Naujienos Nešėją. Geroji žinia, skirta mums – Jis mus myli. Mes gimstame, kad gyventume – tiek žemėje, tiek ir amžinybėje. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2018-11-12.pdf