Jn 8:1-11

5 gavėnios sekmadienis

Dėl Kristaus aš ryžausi visko netekti … kad būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo. Brangūs Broliai ir Seserys, Iš šiandienos Mišių antrojo skaitinio ir Evangelijos galime išskirti vieną esančių svarbių temų – teisumą. Dažnai gali nutikti, kad žmogaus teisumo samprata yra labai skirtinga nuo tos, kokią Dievas ją regi esant, ir, vadinasi, kokia ji yra iš…

Ištikimybė Dievo gailestingumui

1. Brangūs broliai ir seserys, pamažu artėjame prie liturginių metų centro, kurį sudaro Velykų tridienis ir penkiasdešimt dienų trunkantis Kristaus prisikėlimo šventimas. Gavėnios laikas, kaip žinome, nustatytas tam, kad tinkamai pasirengtume šiam šventimui, kad parengtume mūsų širdis ir protus Velykų malonei priimti. Toks pasirengimas vyksta mums einant tarsi dykuma. Eidami per ją, trokštame, kad atsinaujintų mums suteikto Krikšto…