1 advento sekmadienis (A)


Homilijos


22 eilinis sekmadienis

4 min skaityti

„Pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų, tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti…“ Štai „mažas palaiminimas“, kuris prisideda prie Kalno Pamokslo „didžiųjų palaiminimų“. „Pasikviesk vargšą, eik pasitikti vargšo, tuomet būsi laimingas“. Pats Dievas davė mums tokį pavyzdį : „būdamas…

22 Eilinis Sekmadienis

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, kokie esminiai klausimai yra keliami diskusijoje tarp Jėzaus ir fariziejų bei Rašto aiškintojų ir Jėzui vėliau kalbant visai miniai apie švarumą? Aišku, kad dieviškojo apreiškimo tikslas nėra mums dėstyti higienos taisykles arba sveikos mitybos principus. Kūrėjas…

23 Eilinis Sekmadienis

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, kas kita, jeigu ne kurtumas ir nebylumas taip izoliuoja žmogų nuo aplinkos, nuo kitų žmonių bendrystės ir leidžia patirti skaudžią vienatvę. Panašų jausmą iš dalies gali patirti kiekvienas, jeigu vienui vienas pateks į svetimą kraštą, kur…

23 eilinis sekmadienis

6 min skaityti

Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Brangūs broliai ir seserys, Šiandienos Evangelijos skaitinyje sakoma, kad kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Galbūt dauguma tuomet jį sekusių žmonių spėja, kad Jėzus keliauja į Jeruzalę, tačiau tik…

24 eilinis sekmadienis

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, Gana dažnai, ypač Gavėnios metu, liturgija mums pateikia progų skaityti ir apmąstyti sūnaus palaidūno palyginimą, kuris atskleidžia Dievo gailestingumą ir įvairius būdus, kuriais mes galime arba priimti, arba atmesti Tėvo meilę. Tačiau šiandien perskaitėme visą Šv…

24 eilinis sekmadienis

5 min skaityti

Brangūs broliai ir seserys, gana dažnai, ypač gavėnios metu, liturgija mums suteikia progų skaityti ir apmąstyti sūnaus palaidūno palyginimą, kuris atskleidžia Dievo gailestingumą ir įvairius būdus, kuriais mes galime arba priimti, arba atmesti Tėvo meilę. Tačiau šiandien girdėjome visą Evangelijos…


Šaltinis: http://biblija.lt

KBK 668–677, 769: galutinis išmėginimas ir garbingas Kristaus atėjimas;

KBK 451, 671, 1130, 1403, 2817: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“;

KBK 2729–2733: nuolankus širdies budėjimas.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Žinios ir išmintis

1 min skaityti

Kiek daug žmonių turi daugybę žinių, bet neturi gyvenimiško supratimo. O kiek yra žmonių, kurie turi labai nedaug žinių, bet turi supratimą, išmintį. Kun. Algirdas Toliatas

Žmogus mėnulyje, Dievas žemėje

1 min skaityti

Mėnulyje išsilaipinęs amerikiečių astronautas Neilas Armstrongas pasakė: „Ne tiek svarbu, kad žmogus nužengė į mėnulį. Svarbiau, jog Dievas vaikščiojo žemėje.”