Viešpaties Apreiškimas

Šiandien mes su džiaugsmu minime didžiausią gyvenimo slėpinį. Šiame slėpinyje susitinka laikas ir amžinybė, kūrėjas ir kūrinys, Dievas ir žmogus. Dievas siuntė angelą Gabrielių pas Mariją, jauną mergelę. Jis jai paskelbė, kad ji pradės savo įsčiose ir pagimdys Sūnų. Kiekvieno vaiko pradėjimas ir gimimas yra Dievo dovana duota per angelą, net jei daugelis to ir nežino. Tačiau angelo paskelbimas Marijai nėra įprastinis. Jos vaikas gaus Jėzaus vardą, o tai reiškia „Dievas išgelbsti“. Angelas yra pasiųstas pas Mariją, kad jai paskelbtų, jog jos vaikas yra vienatinio Dievo Sūnaus Įsikūnijimas veikiant Šventajai Dvasiai. Dievo Sūnus tapo Žmogaus Sūnumi Mergelės Marijos įsčiose.

Žodis tapo kūnu, kaip rašo šventasis Jonas savo evangelijos pradžioje. Šis Įsikūnijimo slėpinys yra toks didelis, kad angelo žodžius mes trokštame kartoti triskart per dieną: ryte, per pietus ir vakare. Kodėl visagalis Dievas negalėjo apeiti Marijos laisvės? Įsikūnijimas yra meilės slėpinys. O meilės negali būti be laisvės. Dievas laukia Marijos tikėjimo pritarimo – šios vidinės dispozicijos, kurią ji išsako visų žmonių vardu, šitaip kartu tapdama jų motiną. Angelui ji sako: „Štai aš Viešpaties tarnaitė. Tebūna man pagal tavo žodį“. Lotyniškoji tradiciją tai išreiškia žodžiu FIAT, lietuviškai TEBŪNIE.

Marija tam tikru būdu atsiliepia ir į visos kūrinijos lūkestį, kuri nuo pat pradžių laukė susitaikinimo su Dievu. Marijos FIAT tobulai atitinka Mesijo FIAT. „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia“. (Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illium FIAT voluntas tua). (Mt 26, 42). Kai Marijos nėštumas tampa regimas, angelas turi kreiptis į Juozapą, Dievo Motinos, visuomet Mergelės, sužadėtinį. Jis jam apreiškia, kad Dovydo Sūnaus pradėjimas yra amžina ir dieviška Šventosios Dvasios malonė. Juozapas išgirsta ir priima šią jam Dievo paskirtą padėtį. Jis neprieštarauja. Jo klusnumas yra tylus.

Šiais metais visa Bažnyčia ypač meldžiasi ir kreipia dėmesį į šeimos instituciją, nuo kurios priklauso visuomenės gerovė. Tegu Bažnyčia, didelė šeima, Dievo tauta, pranokstanti tautinius skirtumus ir susipriešinimus ir jungiama neregimais Šventosios Dvasios saitais, būna ta vieta, kuri šeimas vienija, kiekvieną atskirai ir visas kartu. Tegu ji būna erdvė, kurioje kiekvienas žmogus, visiškai laisvai, galėtų įeiti į Marijos FIAT. Amen.

Šaltinis: https://palendriai.lt/aktualijos/homilija/227-vie%C5%A1paties-aprei%C5%A1kimas.html