Iz 62:11-12

Kalėdų slėpinys

Šventojo Rašto Pradžios knygoje skaitome: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę.“ Jono evangelija taip pat prasideda nuo „Pradžios“. Dievas atsiuntė savo Žodį ir kalba nebe pranašų paraginimais ar per stulbinantį angelų tarpininkavimą. Dievas apsigyveno tarp mūsų, jis pasirinko prabilti tiesiogiai į žmogų, gyvenantį šiame pasaulyje. Kalėdų malonė yra ypatinga antgamtinė tyla, kurioje galime pajusti Dievo…

Aš jums skelbiu didelį džiaugsmą

“Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas” (Lk 2, 1-14). Sveikindamas Jus Kristaus Gimimo šventės proga, noriu pasidalyti pirmųjų Kalėdų džiaugsmu, kurį išgyveno Švč. M. Marija, Juozapas ir Kūdikėlį Jėzų aplankę piemenys. Noriu, kad šio džiaugsmo būtų sklidinos jūsų širdys ir jūsų…