Gera pradžia ir pabaiga

Klierikas klausia seminarijos dvasios tėvo:
– Tėve, koks turi būti pamokslas?
– Jis turi turėti gerą pradžią ir gerą pabaigą. O tau
reikės kuo labiau vieną prie kito priartinti.

Šaltinis: žurnalas "Artuma", 2009 m. vasaris