Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja

Brangūs broliai ir seserys, šiandien Kristaus ir Marijos vardu, norėčiau jums palinkėti gerų Naujųjų Metų. Prieš mėnesį, mes priminėme, kad Bažnyčios metai prasideda ne sausio pirmą dieną, bet pirmą advento sekmadienį. Vis dėlto, negalime ignoruoti, kad civilinių metų pokytis, metų oficialaus skaičiaus pakeitimas, turi beveik visiems didelį psichologinį poveikį. Tada suvokiame, kad laikas trumpas, kad mes pereiname nuo vieno gyvenimo etapo į kitą.

Prisimename praeito laiko įvykius su nostalgija arba apgailestavimu, žvelgiame į nežinomą ateitį (su kartais perdėtu) žmogišku pasitikėjimu ar ambicija, bet dažniausiai su didele baime ir nerimu. Štai kodėl kai kuriems kyla noras bent laikiniai ir dirbtinai pabėgti nuo esminio nerimo ir kasdieninių rūpesčių. Jie nusprendžia sutikti Naujus Metus su šampano taurę rankoje, tuščiai dainuodami, apie nieką negalvodami, žiūrėdami į fejerverko spektaklius. Kiti eina anksti miegoti. O treti susirenka bažnyčiose susikaupti, giedoti, melstis su džiaugsmu ir su baime.

Tačiau dabar gal nebesvarbu kaip mes galėjome praleisti praeitą naktį. Šiandien Bažnyčia siūlo visiems pavesti naujus metus ir visus mūsų gyvenimo etapus Jėzaus ir Marijos globai. Mes esame kviečiami viską sudėti po Dievo Sūnaus Įsikūnijimo ženklo. Iš tikrųjų net ir mūsų netikinti visuomenė toliau skaičiuoja civilinius metus nuo Kristaus. Mes sakome „Viešpaties malonės metai“, arba „metai nuo Kristaus Įsikūnijimo“ 2017-tieji.

Šie pavadinimai yra prasmingi. Nes savo Įsikūnijimu, Jėzus Kristus intymiausiai susivienijo su kiekvienu žmogumi. Būdamas su Tėvu tikrasis Dievas, jis iš meilės ir gailestingumo mums tapo žmogumi, prisiimdamas žmogišką prigimtį, su kūnu, ir su protu bei laisva valia apdovanota žmogiška siela, iš Mergelės Marijos. Štai kodėl, pagal Bažnyčios Tradiciją, Marija yra vadinama Teotokos – Dievo Gimdytoja. Tas, kuris yra Amžinasis, pradėjo būti laike, jis įsiterpė ir mūsų istoriją.

Jis atėjo į pasaulį mus mokyti kaip prasmingai praleisti mūsų gyvenimą, kad mūsų gyvenimo kelionė taptų perėjimu arba pascha į amžinąjį gyvenimą Dievo karalystėje. Naujųjų metų pradžia mums yra proga sakyti Viešpačiui: „viskas, kas mums priklauso, visas mūsų laikas, visi mūsų gyvenimo etapai yra tavo rankose – in manibus tuis tempora mea“. Žiūrint į praeitį, mes galime padėkoti Dievui už gautas malones, atsiprašyti už nuodėmės ir ydas ir pažadėti jas atitaisyti, užtarti žmones, kuriuos sutikome kelyje.

Žvelgdami į dar nežinomą ateitį mes galime sudėti į Dievo ir Marijos rankas visus savo troškimus ir projektus, prašydami sau, savo artimiesiems ir visiems žmonėms sveikatos ir šventumo malonių. Jeigu Viešpats mums suteiks sveikatos ir jėgos, pažadėkime sąžiningai naudoti savo laiką jo tarnystei, stengdamiesi padauginti talentus, kuriuos jis mums patikėjo. Prašykime, kad ateinančių metų išbandymai, o gal ir ligos, mums padėtų augti šventume ir pasiekti amžinąjį gyvenimą. Nes mes tvirtai tikime ir pasitikime, kad viskas išeina į gerą tiems, kurie myli Dievą, tiems, kuriuos Dievas myli.

Brangūs broliai ir seserys, šiandien Mergelė Marija laiko kūdikį Jėzų ant savo rankų, pristatydama jį piemenėliams, ir mums. Jėzus yra įsikūnijusi Dievo išmintis, o Marija – Išminties Sostas, Sedes sapientiae. Švč. Mergelė nuolat svarsto širdyje visus su savo Sūnaus gimimu susijusius įvykius. Per ateinančius metus ir per visą savo gyvenimą, bendrystėje su Mergele Mariją, priimkime į savo širdį įsikūnijusio Dievo Žodžio šviesą ir malonę. Melsdamiesi su Bažnyčia mes galime sakyti: Dieve, Švenčiausiosios Mergelės motinyste apreiškęs pasauliui spindinčią savo garbę, leisk mums dieviškąją įsikūnijimo paslaptį tyru tikėjimu išpažinti ir su meilingu atsidavimu nuolat tarnauti. Amen.

Šaltinis: https://palendriai.lt/aktualijos/homilija/487-%C5%A1v%C4%8D-m-marija,-dievo-gimdytoja-homilija-2017.html