Lk 7:11-17

Mirusiųjų diena

Brangūs broliai ir seserys, Vakar mes šventėme Visų Šventųjų iškilmę, o šiandien, Vėlinių dieną, mūsų dėmesys ir malda ypatingu būdu apglėbia mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie jau užbaigė savo žemiškąją kelionę. Labai nuosekliai liturginis šventimas ir maldos nuotaika iš iškilmingos Dievo adoracijos ir šventųjų pagerbimo pereina į užtarimo maldą už tuos, kurie mūsų priešakyje…

Gailestingumas ir jautrumas kiekvienam

Gailestingumas ir jautrumas – štai Dievo esmė. Ir neatsitiktinai šis įvykis apie našlės sūnaus prikėlimą iš numirusių yra užrašytas tik evangelisto Luko, kuris buvo gydytojas ir dailininkas. Luką senoji Bažnyčios tradicija vadina scriba misericordiae – gailestingumo rašytoju, kuris užrašė ir kruopščiai perdavė visas žinias, susijusias su Jėzaus gailestingumu ir jautrumu kiekvienam žmogui. Evangelistas Lukas ypatingą…

Vaikinas iš Najino

Najino (hebr. dailus) miestas visoje Biblijoje minimas tik vieną kartą, būtent šiame Luko evangelijos tekste. Tai šiandienis Izraelio miestelis Neinas, visiškai musulmoniškas ir įsikūręs apie 4 km į pietus nuo Taboro kalno. „Najino miestas, kur Viešpats prikėlė našlės sūnų, yra penktoje mylioje nuo Taboro, šalia Endoro“, – tokiais žodžiais IV amžiuje krikščionių istorikas Euzebijus Cezarėjietis…