Mt 17:1-9

Mokytojau, kaip gera mums čia būti

Brangūs broliai ir seserys, Šiandien Mišių pradžioje mes giedojome jaudinančius žodžius paimtus iš 26-tosios psalmės seno lotyniško vertimo : „Mano širdis tau pasakė: Ieškojau tavo veido. Tavo veido, Viešpatie, aš visada ieškosiu; neslėpk nuo manęs savo veido“. „Tibi dixit cor meum, quæsivi vultum tuum, vultum tuum Domine requiram; neavertes faciem tuam a me“. Tai yra…

Kristaus Atsimainymas

Šiandien švenčiame Viešpaties Atsimainymo šventę. Jis atsimainė jų akivaizdoje. Atsimainymas pažodžiui reiškia pasikeitimas, persikeitimas. Mes gimstame keitimuisi. Mūsų gyvenimas ir bet koks gyvenimas be paliovos keičiasi. Biologiniu požiūriu gyvenimas yra lėtas keitimasis, kuris pasibaigia mirtimi. Tam tikra prasme gyventi reiškia mirti. Tačiau Viešpaties atsimainymas prideda kažką visiškai naujo. Būtent tai, kad mirti reiškia įeiti į…