“Bažnyčios ir jos istorijos Viešpačiui”

Autorius: KUN. L. SCHEIFELE    IKą mes švenčiame, minėdami Romos Šv. Jono bazilikos Laterane (Basilica di S. Giovanni in Laterano) konsekraciją? Ši bazilika yra “visų bažnyčių visame mieste ir visame pasaulyje galva ir motina” (omnium urbis et orbis ecclesiarum caput et mater); iš pradžių ji buvo dedikuota Švč. Išganytojui (Ss. Redemptori)… Švenčiame Dievo išganymo darbą, kuris…