Jn 15:9-17

Šventasis Kazimieras, Lietuvos globėjas

Brangūs broliai ir seserys : Šiandien Mišių pradžioje kunigas meldėsi sakydamas Dievui: Tau tarnauti – tai karaliauti. Ši liturginė ištarmė gali duoti raktą, padedantį suprasti ne tik šventojo Kazimiero gyvenimą, bet ir visą žmonijos istoriją. Galima pastebėti, kad egzistuoja du skirtingi karaliavimo tipai. Vienas yra kilnus, geras ir autentiškas, nes kyla iš Dievo, pačiame Dieve…

Ar patikėsime meile?

Kunigas Juozas Zdebskis teiginį: „Dievas yra meilė“ formulavo kaip dogmą. Kažin ar dogmų sąraše tikrai rastume taip lakoniškai ir tiksliai nusakytą Dievo esmę. Kai kurie tikėjimo teiginiai niekada nebuvo iškilmingai paskelbti atskiro Bažnyčios Susirinkimo kaip dogmos. Jiems neiškilo tokių išmėginimų kaip Jėzaus prigimties ar valios klausimui. Nors ir nedogmatizuoti, tačiau esantys pačiame Apreiškimo šaltinyje –…

Meilės dovana

Broliai ir seserys Kristuje, šeštojo Velykų sekmadienio Dieviškojo Žodžio liturgijos pagrindinė mintis yra meilė. Dievas yra meilė: Jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų. Dabar jis laukia atsako iš mūsų. Kaip mums suprasti, kaip sužinoti, ar mūsų meilė yra tikra, autentiška? Juk taip lengva susikurti iliuzijas. Įsitikinkime, ar mūsų meilė Dievui ir artimui nėra melas….