Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo

Iš ko galima pažinti tikrą Izraelitą ? Jis buvo atpažįstamas iš konkretaus klusnumo Įstatymui ir Izraelio Pranašams. Tačiau šios dienos evangelija, kurios moko Jėzus ant kalno, regis, prieštarauja Dievo Mozei apreikštam Įstatymui. Betgi ši prieštara tarp Jėzaus mokymo ir Mozės Įstatymo yra galimybė geriau pažinti Jėzų. Jėzus sako: „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti“.

Apie Įstatymą sprendžiama iš to, kaip jis atliekamas: „kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys“. Jėzus primygtinai tvirtina, kad jo mokymas atitinka Mozės Įstatymą. Bet, ar Jėzus reikalauja vien tik teisingumo pagal Įstatymą? Ar jis vien tik pajungia savo mokymą Mozės Įstatymui? Jo žodžiai yra kieti; jeigu teisumu neviršijame Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisime į dangaus karalystę. Rašto aiškintojai ir fariziejai yra klusnumo Įstatymui pirmūnai.

Tad, kodėl Jėzus yra jiems toks griežtas? Nes jie pučiasi kūniškais pasiekimais kaip olimpinių žaidynių imtynininkai. Tuo tarpu, mokymas nėra tobulas, jei apsiriboja vien tik katekizmo žinojimu ir Dievo Žodžio pažinimu. Šias tiesas, surinktas evangelijose, Jėzus nušviečia iki mažiausių detalių. Jas pristatyti pareikalautų daug laiko.

Mes tik pastebėsime, kad dauguma jo nurodymų kalba apie broliškus santykius: „Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje“. Šie Kristaus Įstatymo žodžiai yra broliškas teisimas, o šis materialųjį Įstatymo laikymąsi pajungia Jėzaus žodžiams. Visos evangelijos, ypač Jono, evangeliją pristato kaip bylą, teismo procesą tarp Kristaus priešų ir išliekančio Žodžio.

Šaltinis: https://palendriai.lt/aktualijos/homilija/208-nemanykite,-jog-a%C5%A1-at%C4%97j%C4%99s-panaikinti-%C4%AFstatymo.html