Dievas ištikimas savo pažadams

Šiandieniam skaitytojui šis tekstas nėra lengvas. Jėzus savo kalboje naudojasi mums sunkiai suprantamais ženklais ir simboliais. Be to, Išganytojas neatsako į labiausiai mus dominantį klausimą, kada tai įvyks, kada Kristus ateis.

Tad ką mes sužinome iš šios trumpos Evangelijos ištraukos? Visų pirma gauname užtikrinimą, jog Išganytojas šlovingai sugrįš. Nežinome kada, bet tai nesumažina pasitikėjimo ir troškimo susitikti. Ar, artėjant antrajam Jėzaus atėjimui, bus kokia nors kosminė katastrofa? Mes to nežinome. Katastrofos tiesiog mums rodo, jog pasaulis yra trapus, praeinantis. Iš tikrųjų reikia būti labai naiviu ir lengvatikiu žmogumi arba labai nenorėti sužinoti tiesos apie save ir pasaulį, kad nepastebėtume, jog viskas praeina. Visas mūsų pasaulis praeina. Viskas mūsų pasaulyje vieną kartą pasibaigs: mūsų žemiškasis gyvenimas, ilgas jis ar trumpas, sugrius miestai, praeis valstybės, „tūkstantmetės“ imperijos – kurios net šimto metų neišgyvavo. Viskas šiame pasaulyje praeina. Ir nereikia tam jokios katastrofos. Be to, apie artėjančią kosminę katastrofą mums praneštų mokslininkai – astronomai.

Su Jėzumi mes visi susitiksime po mirties. Ir baisiausia katastrofa bus mums, jei būsime mirę ne su Jėzaus vardu lūpose, jeigu būsime mirę be pašvenčiamosios Dievo malonės, jeigu būsime mirę su neapgailėtų nuodėmių našta.

Tačiau ne viskas praeina. Dievo žodžiai nepraeina, ir niekad Dievo pažadai nepraeis. Jėzaus žodžiai yra dabartis ir ateitis, jo žodžiai niekada nepraeis ir nepasens. Tai informacija, kurią gauname iš šio sekmadienio Evangelijos. O mūsų tikėjimas tuoj pat pasakinėja, jog Dievas gyvena amžinai, Jis pilnas meilės. Jo planas išganyti kiekvieną žmogų yra nepajudinamas, žinoma, jeigu tik pats žmogus to norės. „Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O Viešpaties diena ateis kaip vagis“ (2 Pt 3, 9–10). Dievas visada ištikimas savo pažadams. Ir tai tikrai mums visiems yra palaiminga žinia. Štai mes jau ir turime informaciją, kuria galime remti ir statyti naują gyvenimą iš šio praeinančio gyvenimo „plytų“. Būtent čia derėtų pacituoti visus Jėzaus Kalno pamokslo palaiminimus. Klausyti Jėzaus žodžių ir elgtis pagal juos reiškia statyti savo ateitį, savo gyvenimą ant uolos. Tai reiškia, jog mano gyvenimas iš Dievo visada gaus pastiprinimą. Mes žinome, kad reikia išmintingai gyventi. Negalima neatsakingai ir beatodairiškai leisti gyvenimo dienų, negalima, tikint burtais, pranašystėmis ir horoskopais, užmiršti pagrindinio mūsų uždavinio ir tikslo – Dievo valios vykdymo. Kiekvienas žmogus kiekvieną dieną savo poelgiais skelbia sau galutinį nuosprendį. Juk amžinasis mūsų likimas priklauso nuo dabartinio mūsų gyvenimo. Vienintelis gelbėjimo ratas yra tie sakramentai, kuriais atleidžiamos nuodėmės ir grąžinama pašvenčiamoji malonė: tai Krikštas, Atgaila ir Ligonių patepimas.

Kartą vienas žiaurus karys, kariavęs daugelyje mūšių, ėmė gailėtis padaryto blogio ir nuvyko į dykumą pasikalbėti su šventu atsiskyrėliu. „Ar tu tiki, kad Dievas man gali atleisti?“ – paklausė jis. Atsiskyrėlis, kaip įmanydamas, stengėsi guosti karį, tačiau šis vis abejojo Dievo gailestingumu. Galiausiai šventasis kareivio paklausė: „Kai tau skauda ranką arba akį, ką tu darai? Ar nupjauni ranką, ar ją gydai? Ar išduri akį, ar ją gydai?“ – „Žinoma, gydau“, – nusišypsojęs atsakė kareivis. „Gerai, – tarė atsiskyrėlis, – juk mes esame Kristaus mistinio kūno nariai. Jėzus niekada nuo mūsų neatsiskiria, neatmeta nė vieno, Jis visada mums suteikia laiko pelnyti gailestingumą.“

Dabar gailestingumo metas, kad galėtume pasitaisyti. Dar neatėjo teismo dienos. Diena dar nesibaigė, dar neiškeliavome į aną pasaulį. Nepraraskime vilties. Juk šiam gailestingumo metui Dievas paliko Bažnyčioje vaistų nuo nuodėmių. Gyvenimas, nors ir trumpas, yra Dievo dovana, o kartu ir uždavinys, kurio vaisiai labai svarbūs amžinajame gyvenime. Jėzus ne tik Teisėjas, bet ir mylintis Atpirkėjas. Nuo mūsų priklauso, koks bus mūsų susitikimas su Juo. Teisingumas ir meilė yra du neatskiriami dalykai. Jėzaus teismas yra meilės teismas. Tai teismas, kuris padės suprasti meilės įsakymo visuotinumą.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2015-10.pdf