Dievas duoda jėgų judėti pirmyn

Anot garsaus JAV kovotojo už juodaodžių teises Martyno Liuterio Kingo, žmogus pašauktas skristi, jeigu negali skristi – jam tenka bėgti, jeigu negali bėgti – reikia eiti, o jeigu negali eiti – belieka šliaužti ir visada, nepaisant nieko, judėti pirmyn. Tokį judantį pirmyn žmogų šiandien sutinkame evangelisto Morkaus pasakojime. Šį sekmadienį mums pasakojama apie beviltiška liga sergantį ir ano meto situacijoje galutinai pasmerktą žmogų – raupsuotąjį. Raupsai – negydoma liga, atskirianti žmogų nuo savų, išstumianti jį iš bendruomenės. Jam nelikdavo vietos namie, kaime, mieste ar miestelyje, netgi maldos namuose – sinagogoje. Jo vardo evangelistas neužrašo: tokie žmonės tapdavo dykynių, negyvenamų vietų gyventojai, savotiški valkatos, kuriems nelikdavo vietos tarp žmonių. Toks žmogus ryžtingai ieško pagalbos – nuolankiai ir kartu ryžtingai kreipiasi į Jėzų Kristų. Jis šaukia ir puola ant kelių. Daugumos iš mūsų, atsidūrusių sunkioje situacijoje, tokia ar panaši patirtis.

Žmogus judėjo pirmyn, įveikdamas sunkumus ir išbandymus, mat turėjo keliauti taip, kad nesutiktų žmonių, aplenkdamas gyvenvietes. Tačiau jis ėjo ir susitiko Viešpatį. Jų susitikimo metu išryškėja mums labai svarbūs dalykai:

– Dievas mus girdi (jis gi bendrauja su sergančiuoju);

– Dievas mus labai myli (jis gailestingumo apimtas);

– Dievui rūpime (ištiesęs ranką – palietė!!! jį);

– Dievas nori mus visada apvalyti (noriu, būk švarus).

Dievui nėra negalimų dalykų, ir mums reikia nuolat ieškoti to Dievo, kuriam nėra nieko neįmanoma. Jis akivaizdžiai nori mūsų laimės. Jėzus Kristus išgydo žmogų, kuris turi nueiti į Dievo namus ir paaukoti jam auką. Aukojimas – dėkingumo Dievui gestas. Akivaizdi tiesa – žmogaus ir Dievo bendradarbiavimas. Mes pakviesti bendradarbiauti, t. y. stengtis įveikti įvairias kliūtis. Eiti pas Viešpatį, ieškoti jo, prašyti, pasitikėti ir nuolat dėkoti. Būtina atsiminti, jog Dievo ranka visada parodo savo galybę, savo žmonių jis niekada neužmiršta ir jų bėdoje nepalieka. Geroji Naujiena šį sekmadienį mums – Jėzuje Kristuje galime atgauti dvasinę ir fizinę sveikatą, tik mums patiems reikia eiti pas jį, prašyti jo pagalbos ir pasitikėti juo. Dieve judame, esame ir gyvename, ir tai mums garantuoja laimę žemėje ir danguje. Jo meilė mūsų neatstumia. Gailestingumo apimtas, Dievas suteikia mums jėgų, kad visada gyvenimo kely judėtume pirmyn. Amen.

Šaltinis: https://www.baznycioszinios.lt/site/files/file/pdf/bzinios_2018-01.pdf