C Šventoji Šeima

Sekti šventosios Šeimos pavyzdžiu

1. Brangūs broliai ir seserys, šiandien, pirmą sekmadienį po Kalėdų, Bažnyčia švenčia ir apmąsto šventąją Šeimą. Šiandien ją regime keliaujant į Jeruzalės šventyklą, ją paliekant ir vėl grįžtant. Tai kelionė, kuri kupina nerimo. Šiandien prašome Dievo Motinos ir šventojo Juozapo užtarimo mūsų šeimoms. Prašome malonės sekti šventosios Šeimos pavyzdžiu. Ką tik girdėtoje Evangelijos ištraukoje galime…

Ieškoti šeimoje

Luko evangelijos ištraukoje – vienintelis Naujojo Testamento pasakojimas apie Jėzaus Kristaus vaikystę. Po to aštuoniolikos metų tyla. Iš pasakojimo galime daug ką suprasti apie Šventosios Šeimos tarpusavio santykius. Bent kelis kartus girdėjome žodį „ieškoti“. Marija ir Juozapas su sielvartu ieškojo Jėzaus. Pirmoji prasmė – ieškojo paties Jėzaus. Nes vaikelis Jėzus buvo nuo savo šeimos atsiskyręs….

Krikščioniška šeima – gyva prakartėlė

Kristaus gimimas yra šeimos šventė. Susitikimas šeimos židinyje, apsikeitimas palinkėjimais ir dovanomis pabrėžia abipusės bičiulystės siekimą. Kalėdų dienos – ypatingas laikas pagalvoti apie savo šeimos gyvenimą. Šiandien, vos prabėgus kelioms dienoms po Kristaus Gimimo, švenčiame Šventosios Šeimos šventę, vieną iš pačių gražiausių metų švenčių. Šia švente Bažnyčia nori iškelti šeimos svarbą. Krikščioniška šeima yra gyva…

Po trijų dienų rado jį šventykloje

Kalėdų ryto Mišiose sakoma, jog, atskubėję iš laukų, piemenys Betliejuje randa Šventąją Šeimą – „Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 16). Dievo didybė ir visagalybė pasireiškia ir tuo, kad jis dėl mūsų tapo mažas, – iš meilės mums save apribojo, kad praplėstų mūsų meilės ir vilties ribas, – bei panoro gimti ir augti…

Klusnumas Nazarete

Žmonių šeima tapo paties Dievo šeima. Įsikūnijimo slėpinys pašventina šeimą: tai vieta, kurioje patinka gyventi Dievui. Šeima yra gyvenimo, augimo ir Dievo valios suvokimo aplinka. Šventąją Nazareto šeimą vienija tarpusavio meilė ir atsakomybė. Jie myli vienas kitą nesisavindami. Čia nėra priešybės tarp meilės ir Dievo valios vykdymo. Ir šiandien kiekviena krikščionių šeima, ypač per Krikšto…