Mt 16:22-27

Meilė įrodoma per kančią

Niekas nemėgsta kančios, visiems yra sunku prisiimti savo gyvenimo kryžių, nes sunku atleisti priešui, mylėti priešingai mąstantį žmogų, duoti nesitikint atgauti, praktikuoti nusižeminimą ir neturtą. Todėl kiekvienas stengiasi kančios išvengti. Tačiau yra gėrybių, kurių be vargo negalima pasiekti, pavyzdžiui, duonos užauginti, namą pastatyti, kare pergalę pasiekti. Negalima pasiekti mokslo be atkaklių ir sistemingų studijų. Negalima…

Mąstyti Dievo mintis

Taip pat ir šio sekmadienio Evangelijos pirmajame plane pasirodo apaštalas Petras. Praeitą sekmadienį gėrėjomės jo skvarbiu tikėjimu į Jėzų (plg. Mt 16, 16), o šį kartą jis atskleidžia dar gan nebrandų ir pasaulio mąstymo (plg. Rom 12, 2) persmelktą tikėjimą. Jėzui pradėjus atvirai kalbėti apie savo likimą, kuris jo laukia Jeruzalėje, Petras protestuoja, sakydamas: „Nieku…

Kryžiaus akistata

Iš visų pusių persekiojamas pranašas Jeremijas suvokia, kad jo nelaimės kyla dėl pranašavimo, kurio jis imasi iš klusnumo Dievui. Išsekintas persekiojimų pranašas bando užslopinti Viešpaties įkvepiamus žodžius, tačiau jo širdyje veikianti didesnė galia verčia jį toliau kalbėti ir skelbti. Norom nenorom jis tęsia savo misiją ir patiria skausmingus savo veiklos padarinius. Mums gali susidaryti įspūdis,…

Kryžiaus slėpinys

Pereitą sekmadienį skaitėme, kokius didžius įgaliojimus gavo apaštalas Petras. Jam suteiktos aukščiausios pareigos, atiduodami Kristaus Bažnyčios raktai. Bet tuojau po to Petro laukia naujas netikėtumas. Kristus ima kalbėti apie jo laukiančią kančią ir mirtį. Petras, pasijutęs Bažnyčios vadovu, išdrįsta Viešpatį sudrausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!”. Kaip pavadinti šį Petro elgesį? Pats Viešpats…

Geroji kryžiaus žinia

Šio sekmadienio skaitinių centre yra kryžius. Joks kitas pranašas taip atvirai nepraskleidė mums savo sielos kovų kaip Jeremijas. Šiam žmogui, nukryžiuotam savo pašaukimo, gyvenimo pusiaukelėje visa būtis tampa vienu ištisiniu klausimu. Jis patiria tik nesupratimą, pašaipas, jaučiasi izoliuotas, nors jo širdis ilgisi meilės. Jam neteko džiaugtis ir šeimos laime, nors to labai troško. Jeremijo priekaištas…

Būti Dievo suvedžiotam…

Gamta verčia naują puslapį. Ateina, teisingiau, sugrįžta ruduo. Kadaise bertas grūdas širdį ir akis džiugina nauja duona. Ruduo turi savo jėgą gyventi… taip pat savus prieštaravimus. Turėsiu gi suartėti su rudeniu ir su juo susibičiuliauti, prisijaukinti jį, šį prieštaravimų metą. Šį pirmąjį rugsėjo sekmadienį Šventojo Rašto skaitiniai išties prašosi prisijaukinami: tragiško likimo pranašas Jeremijas, svajoklis…