Iz 9:1-6

Šv. Kalėdų naktis

Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms … Brangūs broliai ir seserys, Ką tik Evangelijoje mes girdėjome angelo žodžius, skirtus piemenims ir kuriuos Bažnyčia dabar pakartoja mums: Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Angelas nepaskelbia piemenims kaip ženklo jokio įspūdingo reginio, kuris…

Iš įsčių prieš aušrą, aš pagimdžiau tave

Brangūs broliai ir seserys, kalėdos – tai iš esmės giesmių šventė. Daugelyje Vakarų krikščionybės šalių, giesmininkų būreliai vaikščioja kalėdų naktį po miestus ir kaimus, kad prie kiekvienų namų durų galėtų paguosti ir džiuginti gyventojų širdis giesme „Tyli Naktis“, „Sveikas Jėzau Gimusis“ arba kitomis panašiomis giesmėmis skelbiančiomis Kristaus gimimą. Šią naktį iš tikrųjų mūsų pasaulyje gimė…