Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)Šaltinis: http://www.charity.lt/biblija/

🔊

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible

Kaip vanduo miltams ir žemei

„Juk panašiai kaip iš sausų miltų be vandens neįmanoma suminkyti vientisos tešlos ir iškepti duonos, taip ir mes, daugelis, be dangiškojo vandens negalėjome tapti viena Kristuje Jėzuje. Ir kaip išdžiūvusi žemė negaudama drėgmės esti nederlinga, taip ir mes, būdami kaip sudžiūvęs medis, niekada nebūtume galėję vesti gyvenimo vaisių, jei nebūtų atsiųstas lietus iš aukštybių.”

Iš šventojo vyskupo Ireniejaus traktato Prieš erezijas
(Lib. 3, 17, 1–3: SCh 34, 302–306) / vl.katalikai.lt