Kristaus Žengimas į Dangų – Šeštinės (C)Šaltinis: http://www.charity.lt/biblija/

🔊 KBK 659–672, 697, 792, 965, 2795: Kristaus žengimas į dangų.

Šaltinis: Homiletikos vadovas. Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija, 2014-06-29

Šaltinis: Plg. Scott Hahn. Ignatius Catholic Study Bible