Išmalda

„Jokia kita tikinčiųjų auka Viešpaties labiau nepradžiugina kaip ta, kuri skirta jo varguoliams; kur jis atranda gailestingumo pastangas, ten atpažįsta savo gerumo atvaizdą.Nereikia būgštauti, neva šitokioms išlaidoms pritrūksią išteklių, nes jau pats gerumas yra didžiulis turtas, ir negali pritrūkti dosnumui atsargų ten, kur maitina ir maitinamas Kristus. Į kiekvieną šį darbą įsikiša ranka, kuri laužydama duoną ją pagausina, o atiduodama padaugina.

Išmaldos dalytojas tebūnie ramus ir linksmas, nes tik tada jis gaus didžiausią pelną, kada sau pasiliks mažiausiąją dalį, kaip sakė palaimintasis apaštalas Paulius: Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams”.

Iš šventojo popiežiaus Leono Didžiojo Pamokslų (Sermo 10 de Quadragesima, 3–5: PL 54, 299–301) // vl.katalikai.lt