C 31 eilinis sekmadienis

„Zachiejau, greit lipk žemyn! Lk 19, 1–10

Brangūs broliai ir seserys, Jėzus savo mokiniams pasakė: „ Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dangaus karalyste.“ Panašiai ir Nikodemui: „Jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo Karalystės“. Praeitą penktadienį mes šventėme Visų Šventųjų Iškilmę. O šiandien ką tik girdėta evangelija pasakoja apie vieno Abraomo sūnaus atgimimą, apie žmogų…

31 eilinis sekmadienis

Išm 11, 22 – 12, 2: Visų tu gailingas, nes myli štai visa, kas tik egzistuojaPs 145, 1–2. 8–9. 10–11. 13cd–14. P.: Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.2 Tes 1, 11 – 2, 3a: Kristaus vardui bus garbė jumyse, o jums jameLk 19, 1–10: Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę Brangūs broliai ir seserys,…