Dievo Žodis – viso gėrio šaltinis

Dievo žodis yra kupinas visokeriopo gėrio, nes jis yra nelyginant visų gėrybių pripildytas lobynas. Iš čia kyla tikėjimas, iš jo viltis, meilė, visos dorybės, visos Šventosios Dvasios dovanos, visi Evangelijos palaiminimai, visi geri darbai, visi gyvenimo nuopelnai, visa rojaus garbė: Priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Iš šventojo kunigo Lauryno Brindiziečio Pamokslų(Sermo Quadragesimalis 2: Opera…