Be antenos ir neužmušamas

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Ištraukite iš televizoriaus anteną, ką bematysite? O juk daug žmonių gyvena tarsi be antenos esminiams gyvenimo dalykams… Prieš kiek laiko lankiau ligoninėje 21 metų jaunuolį kataliką. Jo būklė po avarijos buvo labai sunki. Žinojau, ir jis pats sakė: nebedaug liko gyventi. Padariau viską, ragindamas jį priimti sakramentus. Ne! Kukliai pasiūliau nors…

Žaizdos

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Mes norime būti labai stiprūs, nesužeidžiami. Tai be galo sena žmonijos svajonė. Sakmės, mitai, legendos ir Šventasis Raštas kalba apie tai. Nibelungų giesmėje didvyris Zygfridas nužudo drakoną ir išsimaudo jo kraujyje, kad taptų nesužeidžiamas. Bet jam maudantis liepos lapas prilimpa prie peties. Taip ir lieka pažeidžiama vieta. Arba Achilas – Trojos…

Liudijimas – išbandymas

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Luji Evely (Louis Evely) žodžiais tariant, Kristaus Dangun Žengimas labiausiai išryškina mūsų tikėjimo kokybę. Bepigu tikėti, kai esi šalia Jėzaus, matai Jo ženklus, jauti Jo veikimą. Kur kas sunkiau, kai viso to nebėra. Mūsų laikais, galima sakyti, labiausia išryškėja Jėzaus pasitraukimas iš žemės, Jo juntamas nebebuvimas su mumis. Pasaulis vis labiau…

Sotina

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Kolūkio pirmininkas Naujųjų Metų išvakarėse užeina pas religingus žmones ir palinki… numirti ir nueiti pas išsiilgtąjį Dievą. Ekskunigas J. Ragauskas siūlė šitaip išbandyti tikinčiųjų ir net kunigų tikėjimą. “Matysit, visi kreivai pažiūrės, jei palinkėsit jiems numirti, nors sako, kad viską vertina amžinybės žvilgsniu”. Teko matyti ateistinį plakatą: kunigas dalija Komuniją būriui…

Dievas su mumis

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Nedaugelis lietuvių yra buvę šunų kapinėse. Sukrečia. Tikri antkapiai, net marmuras. “Čia ilsisi mano mielas Max – mano paskutinė viltis ir vienintelė mano gyvenimo paguoda”. Gali juoktis, bet neskubėk, nes pamąsčius, toks užrašas sukrečia. Žmogus palaidojo paskutinę paguodą. Ir toji paguoda tik šuo! Kaip tai gali būti? Kas atsitiko, kas sudužo…

“Kerštas”

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Jeruzalės talmude užrašytas nuostabus pamokslas,  tinkantis šio sekmadienio skaitiniams:Paklausė išminčių: “Kokia bausmė laukia nusidėjėlio?” Šis atsakė: “Nusidėjėlius seka nelaimė” (Pat 13, 21). Paklausė pranašą… ir šis atsakė: “Nusidėjėlis turi mirti” (plg., Ez 18, 4). Paklausė Šventąjį, šlovė jam: “Jis atsivers ir jam bus atleista”.Ir didžiojo blogio miesto Ninevės neištiko jokia kita…

Atpažinti Dievą žmoguje

Autorius: MONS. J. KAUNECKAS     Dievas nuolat žmogų šaukia: “Samueli, Jonai, Petrai.”Stebėtina, kaip visais laikais žmogus neatpažįsta Dievo ir neatsiliepia jam.Tai nuostabiai tiksliai ir psichologiškai pavaizduota pirmajame skaitinyje (plg., 1 Sam 3, 3…). Ir tuo labiau tai nesuprantama, kai žinai, jog pats žmogus yra “Dievo  šventovė” (2 skait.: 1 Kor 6, 19), kad Dievą gali rasti…